-9859') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,CONCAT(CONCAT('qvvxq','kNVoHXEFLkRlUqWfLNBIJGbQjckrqWONDCkeHGHQ'),'qpzqq'),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ACFb

For Price
edit
-9859') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,CONCAT(CONCAT('qvvxq','kNVoHXEFLkRlUqWfLNBIJGbQjckrqWONDCkeHGHQ'),'qpzqq'),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ACFb